Projekt wykonawczy dla grupy 108 stacji ładowania AC w budynku biurowym

2024-03-20 12:23:00
Projekt wykonawczy dla grupy 108 stacji ładowania AC w budynku biurowym

Dla naszego Klienta wykonaliśmy realizację projektu związanego z planowaną instalacją 108 stacji ładowania AC w budynku biurowym. Wykonanie projektu zostało poprzedzone analizą techniczną obiektu. 

Podczas badania budynku przeanalizowaliśmy dane historyczne oraz przyszłe plany związane w możliwymi zmianami mocy pobieranej przez budynek. 

Czas prac: 120 dni

Zakres prac:

 • Analiza obciążenia i określenie zapasu mocy w badanym obiekcie
 • Określenie maksymalnej ilości stacji ładowania w zakresie rezerwy mocy pracujących w systemie zarządzania mocą ładowania za pomocą naszego algorytmu
 • Bilans mocy dla nowych rozdzielnic i dla całego budynku w związku z instalacją stacji ładowania
 • Określenie miejsc postojowych przy których montaż stacji ładowania będzie optymalny kosztowo
 • Projekt instalacji elektrycznej 
 • Opracowanie systemu "zrzutu mocy" czyli systemu odłaczającego stacje ładowania w przypadku pracy awaryjnej sieci zasilającej
 • Projekt sieci strukturalnej zapewniającej połączenie z Internetem stacji ładowania
 • Opracowanie planu działania w przypadku wprowadzenia 12 i kolejnych stopni zasilania 
 • Dobór odpowiednich urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych
 • Uzgodniednie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż.
 • Uwzględnienie etapowania wdrożenń. Wykonany projekt jest tak elastyczny, że możliwe jest dowolne wdrażanie kolejnych etapów, w zależności od potrzeb najemców powierzchni biurowych. 

Autor:Dyrektor Techniczny