Dla naszego Kontrahenta wykonaliśmy instalację szybkiej stacji ładowania DC. Dzięki pogłębionej analizie w znaczny sposób ograniczliśmy koszty związane z instalacją stacji ładowania.

Zakres prac:

  • Analiza dokumentacji powykonawczej
  • Analiza obciążenia istniejącej linii kablowej w pobliżu projektowanej stacji ładowania
  • Wykonanie projektu technicznego 
  • Zgłoszenie budowy
  • Budowa stacji ładowania DC
  • Malowanie miejsc postojowych
  • Odbiory UDT stacji ładowania