Dla naszego Klienta wykonaliśmy ekspertyzę i instalację zasilającą prywatny punkt ładownia. Ze względu na wcześniej zainstalowane punkty ładowania konieczne było wykorzystanie istniejącej mocy przyłączeniowej. 

W zakresie istniejącej mocy przyłączeniowej (z licznika lokatorskiego) doskonaliśmy instalacji stacji ładowania Autel Maxi Charger AC wraz z systemem zarządzania mocą, tak aby nasz Klient w sposób bezpieczny mógł korzystać z odbiorników energii elektrycznej w mieszkaniu, a stacja ładowania dzięki podłączeniu z licznikiem inteligentnym samoczynnie dostosowuje moc ładowania do aktualnego obciążenia mieszkania. 

Zakres prac:
  • Ekspretyza dopuszczalności instalacji prywatnego punktu ładowania
  • Dostawa i montaż stacji ładowania Autel Maxi Charger 
  • Montaż dodatkowego licznika energii elektrycznej i konfiguracja stacji ładowania
  • Pomiary elektryczne
  • Dostarczenie dokumentacji powykonawczej