Dzięki wykonanej analizie - zamiast 1 puntku ładowania wykazaliśmy zapas mocy na instalację kolejnych 30 punktów ładowania! 

I to jest walka z wykluczeniem elektromobilnościowym! 

Opis:

W budynku została wykonana ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania dla jednego z mieszkańców. Okazało się, że w budynku, w którym znajduje się ponad 100 mieszkań i 2 lokale usługowe pozostały zapas mocy został wykorzystany na instalację tylko jednego punktu ładowania. Zarządca zaniepokojony sytuacją zlecił nam pogłębioną analizę budynku. Od samego początku wydawało sie nam, że projekt został przewymiarowany. 

Metodykę pogłębionej analizy budynków opracowywaliśmy prawie dwa lata. Metoda ta polega na analizie rzeczywistego obciążenia budynku wielorodzinnego wraz z symulacją jak obciążenie budynku może zmieniać się w ciągu całego roku, jak również następnych lat życia budynku. Jest to bardzo skomplikowany proces, który na ten moment omawiany jest na naszych szkoleniach. 

W ramach analizy wykonaliśmy również symulacje poboru mocy przez budynek w najgorszym przypadku wraz z symulacją obciążenia przez stacje ładowania. 
Symulacja obciążenia grupy stacji ładowania w wariancie normalnym i niekorzystnym. Charakterystyka obciążenia w czasie. Ze względu na poufność nie wskazujemy wartości na osi X (czas) i osi Y (moc).

Symulacja obciążenia wykonywana jest przez stworzony przez nas algorytm, który pozwala na określenie mocy zapotrzebowanej dla konkretnej ilości stacji ładowania działającej w systemie zarządzania mocą lub bez niej. 


Zakres prac:

  • Analiza rzeczywsitego obciążenia budynku przez reprezentatywny przedział czasu
  • Symulacja zmian obciążenia budynku wielorodzinnego w czasie w zależności od pory roku i okresu życia budyku
  • Symulacja za pomocą algorytmów w celu wyznaczenia maksymalnej ilości punktów ładowania, które będą mogły być zainstalowane.
  • Raport z jakości energii elektrycznej dostarczanej do budynku
  • Określenie rezerwy mocy przyłączeniowej, która może zostać wykorzystana na potrzeby instalacji puntków ładowania pojazdów elektrycznych.