12 stacji ładowania Autel Maxi Charger

2024-03-08 10:59:00
12 stacji ładowania Autel Maxi Charger

Dla naszego Klienta dostarczyliśmy 12 stacji ładowania Autel Maxi Charger AC w wersji z gniazdem i możliwością łączności 4G zamotnowane na 6 słupkach EP 11, które docelowo wyglądają jak wolnostojąca stacja ładowania AC. Jest to kolejne zlecenie które otrzymaliśmy od tej firmy. Łącznie dostarczaliśmy 29 punktów ładowania firmy Autel koordynując prace wdrożeniowe na terenie całej Polski. Wszystkie stacje działają w opraciu o backend "Autel Cloud". 

Potrzeby klienta:

Dla naszego klienta ważne było, aby wszystkie stacje ładowania działały w obrębie jednego wcześniej przyjętego ekosystemu. Wyzwaniem była obecna moc przyłączeniowa wynosząca jedyne 50 kW. W ciągnu dnia, gdy obiekt pracuje moc ładowania ograniczona jest do minimum. Gdy oddział firmy kończy pracę podłączone samochody elektryczne muszą naładować się do rana w zakresie istniejącej mocy przyłączeniowej. 

Docelowo Klient czeka na nowe przyłącze, które obsłuży ładowanie większej ilości pojazdów elektrycznych jednocześnie. 

Zakres prac: 

Prace ziemne oraz elektryczne wykonała firma, która od lat wykonuje modernizacje i konserwacje na tym obiekcie. Jest to sytuacja często spotykana i w takich przypadkach wręcz zalecamy, żeby lokalna firma obsługująca nieruchomość wykonała prace elektryczne. 

Wykonaliśmy: 

  • Wspracie merytoryczne projektanta podczas opracowywania projektu wykonawczego.
  • Wsprarcie firmy instalacyjnej podczas prac przyłączeniowych, wskazanie optymalnych rozwiązań związanych z wykonywaniem isntalacji do stacji ładowania oraz montażem postumentów EP11. 
  • Dostawa 12 stacji ładowania Autel Maxi Charger AC 22 kW
  • Dostawa 6 postumentów EP11
  • Montaż stacji ładowania na przygotowanych wcześniej postumentach
  • Uruchomienie stacji ładowania
  • Pomiary elektryczne
  • Wdrożenie systemu zarządzania mocą ładowania
  • Wdrożenie systemu kontroli dostępu do stacji ładowania

Wyzwania i ciekawostki: 

To wdrożenie choć stosunkowo standardowe pozwoliło inwestorowi na oszczędności. Ze względu na współpracę z naszą firmą w zakresie wcześniej wnioskowanej mocy przyłączeniowej udało sie wygospodarować tak duży zapas mocy (który byłby niewykorzystany), że docelowo możliwe będzie dodatkowe uruchomienie szybkiej stacji ładowania DC na potrzeby własne Klienta. 

Autor:Dyrektor Techniczny